Chuyển khoản ngân hàng

Ngân hàng Vietcom - Kiên Giang
Tên chủ tài khoản: Trần Chơn Tài
Số tài khoản: 0091000534653